Dreptul de retragere

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără să fie necesară invocarea unui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.


Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:


– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat


– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.


În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la https://www.soundcard.ro/contact.

În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (patrusprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
– pentru Comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
– pentru Comenzile achitate prin ordin de plată – prin restituire în contul din care s-a făcut plata;
– pentru Comenzile achitate cu ramburs/Card bancar- prin virament bancar.
Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile.
Potrivit OUG nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
– furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
– contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
Excepțiile arătate mai sus se aplică în principal Produselor a căror comandă este plasată cu mențiunea „personalizat”.
În situația în care bunul este înapoiat de Cumpărător deteriorat, cu excepția uzurii normale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține suma corespunzătoare reducerii valorii bunului ca urmare a deteriorării.
În cazul în care Produsul este returnat Cumpărătorul răspunde pentru deteriorarea produsului pe perioada transportului, exceptând cazul în care a optat să predea produsul către curierul indicat de către Vânzător/Administratorul site-ului.